Wij willen deel uitmaken van de oplossing voor een betere, groenere toekomst. Onze nieuwe ambitie is om in 2040 in onze hele waardeketen Net Zero te bereiken.

We streven naar een vermindering van de totale CO₂-uitstoot in onze brouwerijen en met onze nieuwe initiatieven gaan we verder dan onze duurzaamheidsdoelstellingen van 2025. We bereiden ons voor om in 2028 in vijf grote brouwerijen net zero operaties te hebben.

DE GROTE 5 NEMEN HET VOORTOUW

Onze vijf grootste Europese brouwerijen bereiden zich voor om in 2028 net zero operaties te bereiken: eerst de Magor en Samlesbury brouwerijen in het Verenigd Koninkrijk in 2026, gevolgd door de brouwerijen van Leuven en Jupille in België en van Bremen in Duitsland in 2028. Deze ambitie zou de jaarlijkse CO₂-uitstoot met 110.740 ton verminderen, wat overeenkomt met de uitstoot van bijna 35.000 auto's.

ONZE INITIATIEVEN

Het bedrijf heeft 29 verschillende technologieën geïdentificeerd die veelbelovend zijn om bij te dragen tot de net-zero ambitie, en verschillende ervan zijn al geïmplementeerd.

Enkele daarvan zijn Waterstof als brandstof, in de Magor brouwerij wordt gebruikt en koolstofvrije stroom en brandstof levert voor alle brouwactiviteiten, de Simmer & Strip-technologie, die 80% energiebesparing oplevert in de kookfase van de productie en de brouwemissies met 5% vermindert, en Dry De-Husking, dat minder energie verbruikt bij het maischen en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in het proces creëert.

DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN VOOR 2025

AB InBev heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van haar klimaatdoelstelling voor 2025: een geschatte vermindering van 16% van haar koolstofvoetafdruk in haar 16 West-Europese brouwerijen tussen 2017 en 2020, waardoor meer dan 30.000 ton CO₂ uit haar activiteiten wordt geëlimineerd.